Radiofreqüència

Dr. Josep Comerma i Casas

Especialista en tractament de varius

Telèfon  

+34 972 50 75 19

Tractament de varius amb radiofreqüència

El tractament de les varius amb Radiofreqüència es tracta d’una tècnica mínimament invasiva, innovadora i una alternativa a la cirurgia convencional. Es realitza de forma ambulatòria, amb anestèsia local i a les 24 hores el pacient s’incorpora a la seva vida quotidiana.

La tècnica consisteix, mitjançant una petita incisió o punció, introduir un catèter bipolar a l’interior de les venes varicoses que desprèn energia calòrica provocant una desnaturalització de les proteïnes de la paret de la vena varicosa i una oclusió de la vena. El procediment és similar al Làser, treballant a una temperatura 10 vegades inferior, provocant menys dolor i menys hematomes en el postoperatori.

Avantatges de la radiofreqüencia en varius

Molt poques complicacions comparat amb altres tècniques.

Reincorporació a la vida laboral en 24 hores.

Per a més informació

Contacta amb nosaltres