Escleroteràpia per a eliminar les varius de manera eficaç

by | ag. 10, 2022 | Escleroteràpia amb microescuma

L’escleroteràpia és un procediment mèdic utilitzat per eliminar les venes varicoses. És un tractament no quirúrgic que usa un agent esclerosant per eliminar la vena danyada. Aquest agent s’injecta dins la vena amb un líquid o una escuma, que produeix una inflamació, obstrucció i posterior desaparició de la vena.

L’escleroteràpia s’ha emprat durant molts anys per tractar les venes varicoses, i és un dels tractaments més segurs i eficaços disponibles actualment.

Escleroteràpia, un tractament segur per a eliminar les varius

A la Clínica del Dr. Comerma som especialistes en el tractament d’escleroteràpia líquida o amb escuma per a eliminar varius. Aquest procediment és apte per a qualsevol mena de variu, independentment de la seva mida i morfologia. A més, també permet tractar les venes grans, a les quals és difícil arribar, especialment en persones d’edat avançada.

Abans de començar amb el tractament de la patologia venosa, es realitza una ecografia Eco-Doppler per identificar les venes danyades.

Contraindicacions

  • Embaràs
  • Pacients amb cardiopaties severes.
  • Diabetis descompensada.
  • Insuficiència renal.
  • Epilèpsia

L’escleroteràpia es tracta d’un procediment ambulatori, cosa que fa que el pacient pugui tornar a casa el mateix dia tornar a les activitats habituals. El procediment dura entre 30 minuts i una hora, segons el nombre i la mida de les venes que es tractin. És possible que calgui més d’una sessió d’escleroteràpia per aconseguir els resultats desitjats. Com a recomanació després del tractament, cal evitar fer esport fins passades 24 hores, la sauna i els massatges a les cames.

Després de l’escleroteràpia, serà necessari portar mitges de compressió durant dues a quatre setmanes. Aquestes mitges ajuden a comprimir les venes tractades i millorar els resultats. També cal evitar les activitats extenuants durant uns dies després de la intervenció.