Les varius són una de les malalties freqüents de la nostra societat, afecta entre el 10 i 15% de la població amb predomini clar del sexe femení.
Tenim varies opcions de tractament, aquí ens centrarem amb el tractament esclerosant que esta indicat bàsicament en les varius de mitja i petita mida, varicules i aranyes vasculars.

El tractament esclerosant consisteix en la injecció dins de la vena d’una substancia que pot ser liquida o en forma d’escuma que produeix una inflamació, obstrucció i posterior desaparició de la vena.

És una tècnica senzilla, que es realitza a la consulta, no produeix dolor (es fa amb una agulla molt fina). Un cop realitzada l’esclerosi es pot fer vida normal. És recomanable desprès de 24 h. de tractament no realitzar esport, sauna i massatges a les cames.

És una tècnica segura, amb poques complicacions que poden ser petits hematomes que desapareixen en pocs dies, pigmentacions a nivell cutani que solen desaparèixer amb el temps.

Contraindicacions: Embaràs, pacients amb cardiopaties severes, diabetis descompensada, insuficiència renal i epilèpsia.