El tractament de les varius amb Radiofreqüència es tracta d'una tècnica mínimament invasiva, innovadora i una alternativa a la cirurgia convencional. Es realitza de forma ambulatòria, amb anestèsia local i a les 24 hores el pacient s'incorpora a la seva vida quotidiana.

La tècnica consisteix, mitjançant una petita incisió o punció, introduir un catèter bipolar a l'interior de les venes varicoses que desprèn energia calòrica provocant una desnaturalització de les proteïnes de la paret de la vena varicosa i una oclusió  de la vena.

El procediment és similar al Làser, treballant a una temperatura 10 vegades inferior, provocant menys dolor i menys hematomes en el postoperatori.

AVANTATGES:

Molt poques complicacions comparat amb altres tècniques.
Reincorporació a la vida laboral en 24 hores.