Les varius són una de les malalties freqüents de la nostra societat, afecta entre el 10 i 15% de la població amb predomini clar del sexe femení.
Tenim varies opcions de tractament, aquí ens centrarem amb el tractament esclerosant que esta indicat bàsicament en les varius de mitja i petita mida, varicules i aranyes vasculars.

El tractament esclerosant consisteix en la injecció dins de la vena d’una substancia que pot ser liquida o en forma d’escuma que produeix una inflamació, obstrucció i posterior desaparició de la vena.

És una tècnica senzilla, que es realitza a la consulta, no produeix dolor (es fa amb una agulla molt fina). Un cop realitzada l’esclerosi es pot fer vida normal. És recomanable que fins passades 24 h. de tractament no es realitzi esport, sauna ni massatges a les cames.

És una tècnica segura, amb poques complicacions com poden ser petits hematomes que desapareixen en pocs dies, pigmentacions a nivell cutani que solen desaparèixer amb el temps.

Contraindicacions: Embaràs, pacients amb cardiopaties severes, diabetis descompensada, insuficiència renal i epilèpsia.